ZMĚŇTE, CO POTŘEBUJETE - S PODPOROU

Jste na nejlepší cestě, aby se vám to povedlo

Než začnete něco měnit, nejdřív zjistíte, co vlastně chcete a co vám udělá dobře. Pokud víte, jaký je váš cíl a máte z něj příjemný pocit, mnohem snáz se k němu dostanete. Pokud to zatím nevíte, v pořádku. Stačí, když vám je jasné, že takhle to už dál nejde. Co potřebujete, odhalíme spolu a pak se poohlédneme po nejsnazším způsobu kudy tam. Přijměte pomocnou ruku a nic se nebojte. 

Příklad z praxe

Zde mi budete muset věřit, protože nemohu probírat příběhy klientů s konkrétními jmény. Jde o provázení roční podpory mladé ženy cca 30 let se dvěma maličkými dětmi nevěrou manžela a později rozchodem s ním. Na počátku bylo úplné zoufalství, že s dětmi bude už pořád sama, že už nikdy nebude nikomu moct věřit. Na konci je mnohem sebevědomější a šťastná žena s novým partnerem, kterému zdravě důvěřuje.

MOŽNÁ POTŘEBUJETE POMOCNOU RUKU PROTO...

  • Aby se přestaly opakovat problémy stále dokola.
  • Abyste na křižovatce zjistili kudy.
  • Abyste zvládli potíže ve vztazích, v partnerské komunikaci.
  • Najdete pomoc při zvládání strachu, úzkosti či depresích.
  • Potřebujete získat vyšší sebevědomí nebo jistotu při vystupování na veřejnosti.
  • Nebo se chcete jen dál v životě posouvat.
  • Ať se ve vašem životě děje cokoliv, najdete pro to u nás vlídnou podporu.

JAK SE NA TO BUDEME DÍVAT

To příjemné je, že se nemusíte ve svých problémech hrabat. Můj styl práce je Krátká terapie zaměřená na řešení a systemická terapie.

Krátká znamená, že jdeme kupředu co nepřímočařeji. To šetří výrazně vaše prostředky a čas.
Zaměřená na řešení znamená, že hledáme, jak to chcete mít. Jakmile to víme, hledáme nejpříjemnější cestu tam.
Systemická znamená, že vás beru jako součást celku - tedy kontextu vašeho života. Vaše chování tak nevidím jako vznikající samo od sebe, ale jako vaši reakci na vlivy vašeho okolí.

Kombinuji  zkušenosti z dalších přístupů – NLP, hypnóza, relaxace, imaginace… Akceptuji přání a potřeby klienta. 

HYPNÓZA NENÍ SPÁNEK

Trans je přirozený stav naší mysli. Zažíváte ho v běžném životě, například při sledování sportovního utkání, soustředění se na práci, zabrání se do jakékoliv činnosti. Hypnóza využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a využít vlastních vnitřních zdrojů. Dokážete tak řešit aktuální potíže svým, zcela originálním způsobem.

Při navození hypnotického transu se využívají vaše zkušenosti a dovednosti za celý život. Co z nich použijete je zcela pod vaší, ač nevědomou, kontrolou. Každé nevědomí je moudré a tvořivé a umí nám pomoci měnit naše postoje k naší spokojeni.

Hypnóza má hluboký vliv na celý organismus. Lze vyvolat celou řadu pozitivních změn v psychických i fyzických funkcích člověka. Způsobů práce v hypnóze je více. To, co zažijete zde, je nedirektivní způsob. Používají se příběhy a metafory. Nikdo vám nebude nutit nic, co sami nechcete. Ve změněném stavu vědomí můžete přijímat a zpracovávat informace na jiné úrovní myšlení. Dokážete tak obejít bloky, které vám ve vědomém stavu ve změně brání.  Hypnóza může pomoci s celou řadou potíží (deprese, poruchy spánku, snižováním hmotnosti, závislosti, úzkosti a mnoho dalšího...).

„Stejně tak jako svět nemusí být tím, čím se zdá, můžeme i my být něčím víc, než jsme zvyklí si myslet.“ (Richard Bach)