Ing. Dana Švestková, Ph.D.

Supervize a koučink / Psychoterapie

NOVĚ OTEVŘENO
*
Prvních 5 zájemců SUPERVIZE A KOUČINK 
možnost  50% SLEVA
Informujte se - kontakt dole

KDY POUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Supervize a koučink

Koučink je prokazatelně účinná metoda, jak zlepšit zvládání pracovních problémů. Slouží v profesním životě ke zvládnutí vztahů na pracovišti, tlaku šéfů, vyrovnání se se zodpovědností, trémou, schopnosti nastavit hranice a mnoho dalšího. Využívají ho lidé, kteří cítí, že mají mnohem větší potenciál, než jsou schopni projevit a chtějí odstranit své bloky a strachy. Je pro ty, co chtějí prohloubit schopnost učit se, zlepšit svůj výkon (někdy to znamená udělat méně, ale lépe) a tím kvalitu svého života. Koučink je o posunu vpřed. Pomáhá lidem nacházet řešení a pak je také vede k akci. Koučink se dívá na to „jak“ - ne „proč“.

Psychoterapie

Část veřejnosti je stále přesvědčena, že na psychoterapii chodí jen blázni. Nic není dále pravdě. Lidi k nám přivádí třeba nejasný pocit nespokojenosti, opakující se problémy nebo těžká událost – a my se na čas stáváme jejich průvodci. Psychoterapeut je cvičen v tom, aby klienta provázel, vytvářel bezpečné prostředí a nabízel mu své odborné dovednosti. O tom, kam má terapie směřovat, ale rozhodují klient i terapeut společně. Lidem, kteří moudře vyhledali takovou pomoc se v životě skoro všem daří lépe, než těm, kteří to nikdy neudělali.

Ing. Dana Švestková, Ph.D.

REFERENCE

image

"Díky Vám jsem se přestala snažit všem stále zavděčit a konečně setřásla ten tíživý pocit z toho, že jsem ve své práci udělala takový kus práce a nikdo to neocenil. Naopak jsem byla "odejita". Pochopila jsem, že to bylo paradoxní ocenění a vysvobození, protože hned jsem dostala jiné nabídky, které jsou pro mne mnohem větší radostí a jsem tam spokojená. Ta koule na noze, ten těžký pocit je konečně pryč. A to, že jsem to šéfové dokázala říct přímo, je pro mne obrovským zadostiučiněním. Jdu s klidem dál a za to vděčím Vám. Moc děkuji!"
Petra I.

"U nás na městském úřadě jsem se dlouho snažila "vychovat" zastupitele, aby se jen nehandrkovali, nechtěla jsem se dívat, jak si do očí lžou. Snažila jsem se brát na sebe zodpovědnost, jako bych s tím mohla něco udělat. Při naší spolupráci, jak jsme dělaly tu hypnózu, mi došlo, že to tak není. Úplně jsem na to změnila pohled. Konečně jsem mohla dělat svou práci dobře, aniž jsem se vyčerpávala věcmi, které jsou mimo moje kompetence. Jak se mi ulevilo. Krása. A k tomu jsem pak svobodně práci změnila. Bez výčitek a bez útěku. Díky." Petra K.

*

VZDĚLÁNÍ

image

Psychoterapie

HERMÉS SOLUTINS TRAINING - komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii aneb od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům. Cílem programu je poskytnout účastníkům výcviku ucelené vzdělání a trénink ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii vycházející z práce Miltona H. Ericksona a jeho spolupracovníků a pokračovatelů a postmoderních systemických konstruktivistických přístupů k člověku, jeho trápení i možnostem řešení/terapie.
Základy obecné psychoterapie jsou tedy ve výcviku dále rozvíjeny teorií, metodikou strategických a systemických přístupů a tréninkem v hypnotických i nehypnotických komunikačních dovednostech. Výcvik rozšiřuje zkušenosti a dovednosti terapeutické komunikace, učí frekventanty kooperativním postupům, vč. práce s transovými stavy a aktivací zdrojů a možností člověka. 

  • 2014 říjen - 2018 srpen - Hermés Solutions training - schválen ČPS jako vzdělávací a tréninkový program pro oblast zdravotnictví (MUDr. František Matuška)

Supervize a koučink

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ - komplexní výcvik supervizorů a koučů. Přináší ucelený přehled o teorii a metodice systemické supervize a koučování jakožto účinných formách vedení a (do)provázení (podporování, pomáhání) jednotlivců, pracovních týmů i organizací. V tréninku si osvojí praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné vedení konzultací a v sebezkušenostním procesu se sami přesvědčí o účinnosti a užitečnosti těchto způsobů profesionální práce. Součástí výcviku je též samostatná práce s teoretickými zdroji (práce na zadaných úkolech, studium odborné literatury) a průběžné dokumentování vlastního praktikování prostřednictvím videozáznamů frekventanty vedených supervizních konzultací a manažerských či koučovacích rozhovorů.
Cílem programu je vybavit frekventanty pro samostatnou práci supervizorů, koučů a manažerů (vedoucích pracovníků) schopných nabízet své profesionální služby jednotlivcům i organizacím v místech svého působení a pokrýt tak narůstající poptávku po těchto službách.

  • 2020 květen - 2022 - Hermés Solutions training - supervize a koučování (MUDr. František Matuška)

KONTAKT
NOVĚ OTEVŘENO 
Prvních 5 zájemců SUPERVIZE A KOUČINK
možnost  50% SLEVA
Informujte se

image

Adresa: Poliklinika Nymburk, 2. patro. Okružní 2160, Nymburk

Email: info@bowencentrum.cz

Telefon: +420 774 493 383 (pokud se hned nedovoláte, stačí sms, ozvu se v klidné chvíli zpět).

image

CENÍK
55 minut                       800,-